GDPR

Håndtering af persondata i Damhusengens Skoles Elev- og Forældre Forening (DEFF)

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationerog offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Dette skrift er for at oplyse jer om, at DEFF med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af jeres data.

Hvad betyder den nye lov for jer som medlem?
I har ret til at vide, hvilke oplysninger DEFF har om jer, og hvordan vi anvender disse oplysninger.

Hvilke oplysninger opbevarer vi om jer?
Vi bruger kun de oplysninger, som I selv har videregivet til os:

  • da I blev medlem
  • ved fremsendelse af opdatering fra jer
  • ved anmodning fra os om at få en opdatering

Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem

  • navn
  • mailadresse

Data i medlemskartoteket bruges til:

  • at udsende information til medlemmerne (via mail)

Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om jer

Ved udmeldelse slettes medlemmets data i medlemskartoteket.

Vi videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed. Vi beskytter jeres oplysninger, og I har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi opbevarer om jer. Har vi udbetalt støtte gemmes oplysninger om klasse, kontaktperson, arrangement og udbetalingsbeløb af hensyn til revision.

Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres information?

Det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os.
Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte via mail til

f o r m a n d  @ d e f f . rocks

Christian Leth er GDPR ansvarlig i DEFF