Bestyrelsesmøde DEFF

Deltagere: Christian, Pia, Maibrit, Christina, Dennis, Søren + Referant Jacob

 • Kælderum
  • Dennis checker med Claus om vi kan få et ander rum på skolen, ellers vi skal fjerne det helt.
  • Møbler sælges
  • Dennis checker hvornår vi kan se møblerne
 • Vinter Banko
  • Masser af mennesker, ikke alle kom ind
  • Flot kagebod
  • Godt det ikke var i julen
  • Det gør vi igen – Vinterbanko
  • Svært at få hjælp til oprydning – Husk at bede om hjælpe til oprydningen på dagen
  • Opdatering af butikslister – alle
 • MGP Koncerter
  • Plakater op senest uge 17 – d. 26. april
   • Nye plakater pga. navn kan hentes hos Dennis
  • Maibrit forsøger at sende mail ud til hele skolen
   • Christina sender udkast til mail til os andre som kan sendes til hele årgangen
   • Link til hjælper tilmelding: http://deff.nu/mgp-hjaelper/
  • Dennis søger fortsat om tilladelse til at få slukket brandmelderne, Christian assisterer
   • Skriv til formand for lokaludvalg
   • Skriv til skolebestyrelsen
   • Skriv til Max
   • Maibrit hjælper med at skrive
  • Ansvarlige til MGP:
   • Overordnet: Jacob
   • Døren: Camilla (Camilla kan ikke være med, vi skal finde en anden)
   • Sikkerhed: Dennis
   • Boder: Pia
   • Backstage: Dorthe, Christina
   • Indkøb/opfyldning: Christian
  • Hjælpe tider:
   • Fredag d. 17. maj – 18:00-22:00 – opstilling af scene og teknik, og generel klargøring af hallen
   • Lørdag d. 18. maj – 09:00-14:15 – opstilling og udsmykning af boder, stå i bod under 1. koncert, varetage sikkerhed under 1. koncert
   • Lørdag d. 18. maj – 14:15-19:30 – stå i bod under 2. koncert, varetage sikkerhed under 2. koncert, oprydning af alt til hallen er tom
  • Næste møde
   • D. 8. maj 2019 kl. 20:15
Kontakt DEFF