DEFF bestyrelsesmøde 15/5 2018

Evaluering af MGP18

– Overordnet et rigtig godt arrangement.

– Stram op på toiletter – der skal være ansvarlige for rengøring/oprydning og vi skal have nøgler til toiletbokse, så vi kan fylde op med papir.

– Plakater skal have QR kode til Billetto

– Mobilepay – DEFFs kort skal tilknyttes

Støtte

– Når ansøger ikke får brugt alle de penge, DEFF har givet, tilbagebetales overskuddet til DEFF.

– Samtlige bilag skal sendes til Christian.

– Fremover vurderes ansøgninger om støtte af Christian L, Christina og Maibrit. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager ansøgning og svaret til ansøger, så man kan holde sig orienteret.

– Skal vi sætte strammere rammer for, hvad og hvor meget vi støtter? Umiddelbart nej. Christian L skaber et overblik over, hvilke aktiviteter og hvor mange, der er givet støtte til. Genoptages ved næste møde.

– Det skal skrives eksplicit på hjemmesiden, at vi ikke støtter arrangementer i skoleregi.

– Tidsgrænsen for at søge om støtte er nu tre måneder, det ændres til et halvt år for ansøgninger vedr. hytteture.

Høstfest

– Holdes 8/9 kl. 11-15 i gl. Vanløse Skolegård

– Plakat – Maibrit

– Spørg medlemmerne om de vil hjælpe på dagen – Jacob

– Invitation og info om arrangementet sendes ud til forældre og lærere på intra inden sommerferien (+ nye 0. Klasser umiddelbart efter sommerferien) – Jacob

– Invitation sendes ud på papir til alle elever lige efter sommerferien – Søren og Dennis

– Maibrit modtager tilmeldinger via et eller andet smart system, hvemkommer.dk eller doodle.

– Indhold: Boder (alle) Tyr (Maibrit), Pony og høns(Dennis), Dans (Maibrit), tryllekunstner (Christina)

Grillaften for bestyrelsen og familie

Kan flertallet d. 11/8?

Alle tager et bidrag med til bordet – nærmere instrukser følger

Kontakt DEFF