Retningslinjer for ansøgning om støtte fra DEFF

(Udfyld ansøgningsskemaet længere nede på siden.)

Forældre til elever på Damhusengens Skole har mulighed for at søge støtte til arrangementer og projekter som understøtter foreningens formål.

Foreningens grundlæggende formål er at opbygge og understøtte netværket og de sociale relationer på Damhusengens Skole.

Støtte gives derfor primært til initiativer, der har til formål at:

 • Styrke det sociale netværk blandt elever på Damhusengens Skole
 • Fremme integration
 • Komme mobning til livs

Der gives støtte til hele klasser, årgange eller hele skolen. Der kan dermed ikke søges støtte til enkeltpersoner. Det er foreningens mål at yde støtte til glæde for så mange elever som muligt.

DEFF støtter med op til 50 procent af udgifterne.

Der er afsat en støttepulje på kr. 25.000,- pr. halvår i skoleåret 2018/19 til denne støtte.

DEFF støtter IKKE skole arrangerede lejrskoler, ture og arrangementer. Vi giver heller ikke støtte til materialer og undervisning som normalt er skolens ansvar.

Vurdering

Ved vurderingen af ansøgningen, lægger vi vægt på rimeligheden.
F.eks.:

 • Er der afsat overdrevent mange penge af til bespisning?
 • Er hytten I har lejet urimelig dyr?
 • Er det billigere at leje en bus frem for at tage offentlig transport?

I Idébanken her på siden kan du finde gode råd og inspiration. Her er også links og priser på f.eks. hytter.

Sådan gør du

Du skal være medlem for at kunne søge støtte.

Udfyld ansøgningen her.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af arrangementets art, indhold og målgruppe
 • En angivelse af, hvor stort et beløb der ansøges om, og hvor stort et beløb I forventer selv at kunne rejse
 • En begrundelse for, hvorfor DEFF skal støtte arrangementet.
 • Et budget
 • Efter arrangementet skal I sende en beskrivelse af det til DEFF’s hjemmeside, så det kan indgå i foreningens idébank. Det sendes med foto til formand@deff.rocks

Bemærk

 • Da vi skal have tid til at behandle jeres ansøgning, så søg venligst i god tid, dog tidligst 3 måneder før.
 • DEFFs bestyrelse besvarer alle ansøgninger løbende dog senest en måned efter ansøgningen er modtaget
 • Modtagere af støtte skal aflevere regnskab med alle bilag/boner til DEFF umiddelbart efter arrangementet.
 • VÆR SÅ PRÆSIS SOM MULIGT I JERES ANSØGNING. SÅ GÅR BEHANDLINGEN HURTIGERE!!!

Ansøgningsskema

Du vil blive kontaktet på denne mail.
Skriv startdatoen for dit arrangement.
Støtte.
Kontakt DEFF